Program

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi Programı

 

TASLAK PROGRAM

25.10.2017 Çarşamba
9.00 – 17:00 Kongre Kayıt
13:30-17:30 Kurs 1: R İLE KESTİRİME YÖNELİK İSTATİSTİKSEL MODELLERİN OLUŞTURULMASI - G. ZARARSIZ, S. KORKMAZ, D. GÖKSÜLÜK    
Kurs 2: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ, LİSREL VE AMOS UYGULAMALARI - K. ÖZDAMAR    
Kurs 3: KÜME RANDOMİZE DENEMELER VE ÇOK DÜZEYLİ MODELLEME - S. KUL    
26.10.2017 Perşembe
Salon I (Sunum Dili: Türkçe) Salon II (Sunum Dili: Türkçe/İngilizce)
09:15 – 09:35 Açılış    
  Prof. Dr. Reha ALPAR, Biyoistatistik Derneği Başkanı
  Prof. Dr. Kadir SÜMBÜLOĞLU, Biyoistatistik Derneği Onursal Başkanı
09:35-10:10 Konferans I: Kanonik Korelasyon ve İlişkili Modelller
Prof. Dr. Sıddık KESKİN
10:10-10:40

Microsoft Azure Üzerinde Bilimsel Araştırma Senaryoları

Semih Eskin, Bulut Çözümleri Mimarı – Veri ve Yapay Zeka, Microsoft Türkiye
Dr.Erdal Coşgun, Veri Bilimci, Microsoft Research Genetik  Ekibi

10:40-10:50 Çay-Kahve Arası
10:50-12:20 Sözlü Bildiriler – I. Oturum 10:50-12:20 Sözlü Bildiriler – I. Oturum
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Z. Nazan ALPARSLAN- Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yavuz SANİSOĞLU- Doç. Dr. Derya GÖKMEN-Yrd. Doç. Dr. Selçuk KORKMAZ
10:50-11:05 Ortak Kontrol Grubunun Bulunduğu Faktöriyel Denemelerin İstatistiksel Analizleri: Monte Carlo Simulasyon Çalışması 10:50-11:05 Novel Method for Epidemiological Information of Dental Clinics by Spatial Regression 
  Soner YİĞİT, Mehmet MENDEŞ   Adnan KARAİBRAHİMOĞLU, Arslan TERLEMEZ
11:05-11:20 Bootstrap Güven Aralığı Yöntemlerinin Karşılaştırılması 11:05-11:20 Covariance Patterns for Linear Mixed Models
  Merve BAŞOL, Dinçer GÖKSÜLÜK, A. Ergun KARAAĞAOĞLU    Hatice TÜL, Kübra AKDUR, Deniz ÖZONUR, Hülya BAYRAK
11:20-11:35 Tedavi-Biyomarker Etkileşiminin BATE Eğrisi ile İncelenmesi 11:20-11:35 Dealing with the Unknown: Handling Missing Data in Longitudinal Studies
  Büşra EMİR, Ertuğrul ÇOLAK    Oya KALAYCIOĞLU 
11:35-11:50 GAMLSS Modellerinin Model Yeterliliğinin Belirlenmesinde Worm Eğrileri 11:35-11:50 Assessment and Comparison of Two Source Capture Recapture Methods’ Performance
  Meryem ÇAVUŞOĞLU, Gökmen ZARARSIZ, Gözde Ertürk ZARARSIZ, Selçuk KORKMAZ,Dinçer GÖKSÜLÜK, Mümtaz MAZICIOĞLU, Ahmet ÖZTÜRK   Musa Bashir ALBISHIR, Ilker ERCAN
11:50-12:05 Veri Füzyon Yöntemleri ile Çoklu Sensör Görüntülerinden Bilgi Çıkarımı 11:50-12:05 Exploring Mutation Profiles of Colon Adenocarcinoma to Infer Potential Ancestral History with Bayesian Networks
  Adem DOĞANER, Cemil ÇOLAK   Uğur TOPRAK, Kemal TURHAN
12:05-12:20 Kohonen Öz Örgütlemeli Haritalama Yöntemi İle Psikotik Hastalıkların Kümelenmesi 12:05-12:20 Chronological Age Classifier Enables Evaluation of Pro-Aging Factors at Single Cell Resolution
  Aslı BOZER, Osman DAĞ, Sevilay KARAHAN   Sumeet Pal SINGH, Gökmen ZARARSIZ, Sharan Kaur JANJUHA, Nikolay NINOV 
12.20-13.45 Öğle Yemeği 12.20-13.45 Öğle Yemeği
13:45-15:15 Sözlü Bildiriler – II. Oturum 13:45-15:15 Sözlü Bildiriler – II. Oturum
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Vildan SÜMBÜLOĞLU-Doç. Dr. Ferhan ELMALI-Yrd. Doç. Dr. Pınar GÜREL KARADENİZ   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nural BEKİROĞLU-Yrd. Doç. Dr.Leman TOMAK
13:45-14:00 Yaşam Çözümlemesinde Eğilim Skoru 13:45-14:00 A Glimse at Long-read Sequencing and Megabase-sized Scaffolding Approaches
  Durdu KARASOY, Hatice IŞIK, Nihal ATA TUTKUN   Vahap ELDEM, Gökmen ZARARSIZ, Selçuk KORKMAZ, Dinçer GÖKSÜLÜK,Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Halil BİLGİN, Ahmet ÖZTÜRK
14:00-14:15 Tekrarlı Gözlem ve Sağkalım Verilerinin Birleşik Model Performans Değerlendirmesi: Bir Simülasyon Çalışması 14:00-14:15 MLSeq 2.0: Machine Learning Interface for RNA Sequencing Data
  Ebru TURGAL, Beyza DOĞANAY ERDOĞAN, S. Kenan KÖSE    Gökmen ZARARSIZ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Selçuk KORKMAZ, Vahap ELDEM, Bernd KLAUS, Ahmet ÖZTÜRK
14:15-14:30 Orantılı Hazard Durumunun İhlalinde Log-Rank Testinin Gücünün İncelenmesi 14:15-14:30 Machine Learning Based Virtual Screening in Drug Discovery
  Hülya ÖZEN, Cengiz BAL   Selçuk KORKMAZ, Gökmen ZARARSIZ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Necdet SÜT
14:30-14:45 Yaşam Süresi Verilerinin Çok Değişkenli Uyumlu Regresyon Analizinde Kullanımı 14:30-14:45 Improved Estimation of Body Fat Percentage via Machine-Learning Approaches
  Merve TÜRKEGÜN, Gülhan OREKİCİ TEMEL, İrem ERSÖZ KAYA    Halil BİLGİN, Gökmen ZARARSIZ, Volkan ÖZKAYA, Betül ÇİÇEK, Gözde ERTÜRK ZARARSIZ,Selçuk KORKMAZ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Ahmet ÖZTÜRK
14:45-15:00 Zamana Bağlı Bir Belirteç İçin Optimal Kesim Noktası Belirleme 14:45-15:00 One-Way Tests in Independent Groups Designs: the onewaytests Web Interface
  İlker ÜNAL, Yaşar SERTDEMİR, Ceren EFE   Osman DAĞ, Anil DOLGUN, N. Meric KONAR
15:00-15:15 Zamana Bağlı ROC Analizi Yöntemlerinin Alan Tahminlerinin Karşılaştırılması 15:00-15:15 EVALUATING TIME-DEPENDENT CUT-OFF VALUES FOR LONGITUDINAL DATA
  Ceren EFE, İlker ÜNAL   N.Meric KONAR, Eda KARAİSMAİLOĞLU, A. Ergun KARAAĞAOĞLU
15:15-15:30 Çay-Kahve Arası 15:15-15:30 Çay-Kahve Arası
15:30-16:45 Kısa Sözlü Bildiriler – III. Oturum 15:30-16:50 Kısa Sözlü Bildiriler – III. Oturum
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bahar TAŞDELEN-Yrd. Doç. Dr. Cengiz BAL-Yrd. Doç. Dr. Alev BAKIR   Oturum Başkanları: Prof. Dr. C. Reha ALPAR-Doç. Dr. Gülhan ÖZEKİCİ TEMEL-Yrd. Doç. Dr. Adem DOĞANER
15:30-15:35 Okuduğumuz Meta-analizin Gücünü Biliyor muyuz? 15:30-15:35 2x2 Tablolar için Kapsamlı Bir Web Yazılımı
  Zeliha Nazan ALPARSLAN, Nazlı TOTİK   Ahu DURMUŞÇELEBİ, Gökmen ZARARSIZ, Selçuk KORKMAZ, Halil BİLGİN, Dinçer GÖKSÜLÜK, Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Ferhan ELMALI, Ahmet ÖZTÜRK
15:35-15:40 Türkiye’de Solunum Hastalıkları Ölümlerinin Zaman Serisi Analizi 15:35-15:40 Boylamsal Veri Setinde Çok Düzeyli Analiz Yöntem Seçimi ve Bazı Özel Durumlar, Kısıtlıklar
  Erkut BOLAT, Sedat ALTIN   Alev BAKIR, Mustafa Ş. ŞENOCAK
15:40-15:45 Zaman Serileri Analiz Yöntemlerinin Sağlık Alanında Kullanılması  15:40-15:45 Sınıflama ve Regresyon Modellerinin Performanslarının Değerlendirilmesi. Bir Veri Seti Üzerine Uygulama
  Vedia Bennu GİLAN, Semra ERDOĞAN, Seyran BOZKURT BABUŞ   Hülya BİNOKAY, Yaşar SERTDEMİR
15:45-15:50 Güvenilirliği Anlamak ve Cronbach’ın Alfa Katsayısını Yorumlamak 15:45-15:50 Bireye Özgü Tedavi Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yyöntemlerinin Karşıulaştırılması
  Yunus Emre KUYUCU, Osman DEMİR   Aslı BOZ, Gülşah SEYDAOĞLU
15:50-15:55 Yaşam Analizlerinde Esnek Parametrik Bir Yaklaşım: Royston-Parmar Modelleri 15:50-15:55 İşgücüne Dâhil Olma Durumunu Etkileyen Faktörlerin Kategorik Regresyon Analizi ile İncelenmesi
  Doğukan ÖZEN, Hülya ÖZEN, Pınar AMBARCIOĞLU, Ufuk KAYA, Erman GÜLENDAĞ, İ. Safa GÜRCAN   Sarp SAKLIYAN, Mehmet KIVRAK, Cemil ÇOLAK
15:55-16:00 Kırılganlık İndeksi Kullanılarak Randomize Kontrollü Çalışma Sonuçlarının Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi 15:55-16:00 Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen Biyoistatistik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
  Didem DERİCİ YILDIRIM, Bahar TAŞDELEN   Ferhan ELMALI
16:00-16:05 Lineer Regresyonda Değişen Varyansın Belirlenmesi ve Giderilmesi 16:00-16:05 Adölesan Dönemde Alkol Tüketimi Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Risk Tanı Sistemi Modeli
  Betül DAĞOĞLU, Sevinç Püren YÜCEL, Zeliha Nazan ALPARSLAN   Zeliha AYDIN KASAP, Burçin KURT, Kemal TURHAN
16:05-16:10 Kalıtım için İstatistiksel Ölçüler 16:05-16:10 Bulanık Çıkarsama Sistemleri ile Lojistik Regresyon Sınıflandırıcılarının Performanslarının Apandisit Verisinde Karşılaştırılması
  İsmet DOĞAN, Nurhan DOĞAN   S. Kenan KÖSE, İrem KAR, Batuhan BAKIRARAR
16:10-16:15 Fiber Optik Yansıma Spektroskopi Sistemi ile Tümör Teşhisi Bir Meta Analiz Çalışması 16:10-16:15 Bağımlı Değişken İle Ortak Değişken Arasındaki Korelasyona Göre Kovaryans Analizinin Gücü
  Pınar Günel KARADENİZ, Tuba DENKÇEKEN    Emre DEMİR, Yasemin YAVUZ, Serdal Kenan KÖSE
16:15-16:20 Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığının Çeşitli Makine Öğrenmesi Yöntemleri Kullanılarak Sınıflandırılması 16:15-16:20 Gözlemsel Çalışmalarda Ölçülemeyen Karıştırıcı Değişkenlerin Etkisi;Propensity Skor ve Duyarlılık Analizleri
  Ahmet Kadir ARSLAN, Songül ÇUĞLAN, Evren KÖSE, Cemil ÇOLAK   Emre DEMİR, Serhat HAYME, Derya GÖKMEN, Atilla Halil ELHAN, Serdal Kenan KÖSE
16:20-16:25 İstatistiksel Modellemeden Görsele Geçiş: Nonogram 16:20-16:25 Ayırıcılığın güç olduğu bir klinik durumda farklı karar algoritmalarının performansı 
  Zeynel Abidin ÖZTÜRK, Seval KUL, İbrahim TÜRKBEYLER, Azer ABİYEV   Ahmet KESKİNOĞLU, Suriye ÖZGÜR, Burak ORDİN, Önder YAVAŞCAN,   Caner ALPARSLAN, Timur KÖSE, Pembe KESKİNOĞLU
16:25-16:30 Genelleştirilmiş Additive Poisson Regresyon Modeli Yardımıyla Çevre kirliliği ve Meteorolojik Değişkenlerin Hastane Başvuruları ile İlişkilendirilmesi: Astım Nedenli Acil Başvurularının Modellenmesi 16:25-16:30 Tıp Fakültelerinde İlk Biyoistatistik Dersi: Biyoistatistiğin Önemini Açıklama
  Seval KUL, Mehmet KARADAĞ, Saim YOLOĞLU, Mustafa BOĞAN   Fatma Ezgi CAN, Ilker ERCAN, Deniz SIGIRLI, Guven OZKAYA, Zuleyha ALPER,
16:30-16:35 Network Meta Analizi ve Sağlık Bilimleri Alanında Kullanımı 16:30-16:35 Çoklu Uyum Analizi (MCA): Üniversite Öğrencilerinde Yeme Alışkanlıkları
  Pınar AMBARCIOĞLU, Mehtap AKÇİL OK, Ufuk KAYA, Doğukan ÖZEN, Erman GÜLENDAĞ, İ. Safa GÜRCAN   Emrah G. ÖZGÜR, Nural BEKİROĞLU
16:35-16:40 Radyoloji Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin İstatistiksel Hatalar Bakımından İncelenmesi 16:35-16:40 Bland Altman İstatistiksel Yöntemi ve Prostat Kanserinde Bir Uygulama
  Pınar Günel KARADENIZ, Ender UZABACI, Sema ATIŞ, Fisun Kaşkır KESIN, Fatma Ezgi CAN, İlker ERCAN   Şeyma YAŞAR, Bulut DURAL, Leyla KARACA, Zeynep TUNÇ, Harika G. BAĞ, Saim YOLOĞLU
16:40-16:45 K-Ortalama Kümeleme Yönteminde Başlangıç Merkezlerinin Kümeleme Sonuçlarına Etkisi 16:40-16:45 Tıp Eğitiminde Sınavların Değerlendirilmesinde İç Tutarlılık Katsayıları Kullanılabilir mi?
  Meryem GÖRAL YILDIZLI, Zeliha Nazan ALPARSLAN   Tanyeli Kazaz, Seval Kul
    16:45-16:50 Toplam Prostat Spesifik Antijen Değerlerinin Yapay Zekâ Modellemesi ile Tahmini
      Şeyma YAŞAR, Ali BEYTUR, Cemil ÇOLAK
16:50-17:15

Microsoft Workshop 

Erdal COŞGUN

   
  Azure ile Machine Learning Uygulaması
17:15-17:35 Bulut Tabanlı İstatistik Analiz Yazılımı
Moderatör: Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ, Yrd. Doç. Dr. Selçuk KORKMAZ, Araş. Gör. Dinçer GÖKSÜLÜK
27.10.2017 Cuma
Salon I (Sunum Dili: Türkçe) Salon II (Sunum Dili: Türkçe/İngilizce)
9:00-10:30 Sözlü Bildiriler – IV. Oturum 9:00-10:30 Sözlü Bildiriler – IV. Oturum
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülşah ŞEYDAOĞLU-Doç. Dr. Nurhan DOĞAN   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN-Doç. Dr. Seval KUL
9:00-9:40 Konferans II: Biyoistatistik Literatürünün Gelişimi ve Trend Konular; Bir Bibliyometrik Analiz    
  Doç. Dr. Serdal Kenan KÖSE    
9:45-10:00 Sınıf Dengeleyici: İki Sınıflı Verilerde Sınıf Dengesizliği Problemini Gidermek İçin Web Tabanlı Bir Yazılım 9:45-10:00 Measuring Degree of Distinguishability and Agreement in Ordinal Rating Scales 
  Ahmet Kadir ARSLAN, Cemil ÇOLAK   Ayfer Ezgi YILMAZ, Serpil AKTAS
10:00-10:15 Güvenirlik Çalışmalarında Örnek Büyüklüğü Hesaplama Yaklaşımları 10:00-10:15 Çok Değişkenli Varyans Analizi Çözümlemesi için Normal Olmayan ve Dengesiz Örneklemlerin Test İstatistiklerinin I. Tip Hata Oranları Bakımından Karşılaştırılması
  Sevinç Püren YÜCEL, Zeliha Nazan ALPARSLAN   Mustafa Agah TEKİNDAL, Özlem KAYMAZ, H. Emre KALE, Can ATEŞ
10:15-10:30 Çoklu Regresyon Modellerinde Örneklem Büyüklüğü ve Güç Hesabı:Bir Benzetim Uygulaması. 10:15-10:30 Veri Madenciliği Sınıflama Yöntemlerinin Acil Servis Verilerinde Uygulaması
  Ayhan PARMAKSIZ, Reha ALPAR   Özlem ARIK, Erdem KARABULUT, Emine KADIOĞLU
10:30-10:45 Çay-Kahve Arası
10:45-12:15 Sözlü Bildiriler – V. Oturum 10:45-12:15 Sözlü Bildiriler – V. Oturum
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. İsmet DOĞAN-Doç. Dr. Timur KÖSE   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdem KARABULUT - Yrd. Doç. Dr. Semra ERDOĞAN 
10:45-11:00 Karşılaştırılacak Grup Sayısının Çok Fazla Olduğu Durumlarda Çoklu Karşılaştırma Problemi İçin Alternatif Bir Çözüm Yolu: ANOM Tekniği 10:45-11:00 RServe ile Veri Madenciliği Algoritmalarının Web Uygulaması
   Mehmet MENDEŞ, Soner YİĞİT   Batuhan BAKIRARAR, İrem KAR, Atilla Halil ELHAN
11:00-11:15 Nokta Iki Serili Korelasyon (Poin Biserial Correlation) Katsayısı ve İki Örnek t-testinin Performansları Bakımından Karşılaştırılması 11:00-11:15 Çoklu Uyum Analizi ve Bir Uygulaması
  Soner YİĞİT, Mehmet MENDEŞ    Nihat Burak ZİHNİ, Özlem UZUN, Gülay YEGİNOĞLU, Şahi Nur KALKIŞIM Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ
11:15-11:30 Bağımlı Değişkenin Sürekli ve Tekrarlı Olduğu Denemelerde Özet İstatistikler Kullanılarak Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması 11:15-11:30 Ayarlama Tahmin Edicisi: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998-2008 Verisi Uygulaması
  Duygu SIDDIKOĞLU, Funda Seher ÖZALP ATEŞ, Emre DEMİR, Yasemin YAVUZ   Aylin ALKAYA 
11:30-11:45 Çay-Kahve Arası 11:30-11:45 Çay-Kahve Arası
11:45-12:00 Yanık Görüntülerinin Kümelenmesinde Bulanık Kümeleme Yaklaşımlarının Başarımlarının Ölçülmesi 11:30-11:45 Kayıp Landmark Tahmininde Yaklaşım Önerilmesi ve Diğer Yöntemlerle Performansının Karşılaştırılması
  Yeşim AKBAŞ, Tolga BERBER    Fatma Ezgi CAN, İlker ERCAN
12:00-12:15 Kategorik Kümelenmiş Veri Analizi ve Bir Uygulama 11:45-12:00 Kategori Sayısı İkiden Fazla Olan Bağımsız Değişkenlerde Johnson-Neyman Prosedürü
  Kübra Elif AKBAŞ, Harika Gözde GÖZÜKARA BAĞ   Tuğçe ŞENÇELİKEL, H. Yağmur ZENGİN, Ersin ÖĞÜŞ, K. Setenay ÖNER
12:15-12:30 Karar Modelleri için Olasılıksal Duyarlılık Analizi ve Uygulaması  12:00-12:15 [0,1] Kapalı Aralığında Tanımlı Sürekli Bir Bağımlı Değişkenin Modellenmesinde Kullanılan Farklı Modelleme Stratejilerinin İncelenmesi
  Can ATEŞ, Yasemin YAVUZ   Hatice Yağmur ZENGİN, Ersin ÖĞÜŞ, Erdem KARABULUT
12:30-13:00 Kısa Sözlü Bildiriler – VI. Oturum 12:30-13:00 Kısa Sözlü Bildiriler – VI. Oturum
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fezan MUTLU-Yrd. Doç. Dr. Mesut AKYOL-Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIZ   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehtap AKÇİL OK-Doç. Dr. Bülent ÇELİK-Yrd. Doç. Dr. İlker ÜNAL
12:30-12:35 Geometrik Morfometri Analizi ile Uyku Apneli Olgularda Kraniyofasial Şeklinin 3 Boyutlu Analizi 12:30-12:35 Sürücü Davranışları Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Analizi ve Faktör Yapısı
  Fatma Ezgi CAN, Ilker ERCAN, Gokhan OCAKOĞLU, Senem TURAN OZDEMİR, Ezgi DEMİRDÖĞEN ÇETİNOĞLU, Ahmet URSAVAŞ   Erkut BOLAT
12:35-12:40 Akut Koroner Sendromlular için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi ve Tıbbi Veri Madenciliği Uygulaması 12:35-12:40 Çokmerkezli Araştırmalarda Tasarım Etkisi
  Emek GÜLDOĞAN, Julide YAĞMUR, Cemil ÇOLAK    İsmet DOĞAN, Nurhan DOĞAN
12:40-12:45 Genetik İlişki Çalışmalarında Veri Kalite Kontrolünün Yanlılık Üzerindeki Etkileri 12:40-12:45 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri
  Bahar TAŞDELEN   Nurhan DOĞAN, Bilal YILMAZ, Abdullah Oğuz TAŞBAŞ, Berat Niyazi ÖLMEZ, Rümeysa KILINÇ, Saliha Nur SEZGIN, Tarık Alp ŞAHINOĞLU, Ömer Faruk BALLI
12:45-12:50 Ridge Regresyon için Ayar Parametresi Seçimi 12:45-12:50 Akciğer Kanseri İnsidans ve Mortalitesinin Küresel Dağılımı 
  Betül DAĞOĞLU, Sevinç Püren YÜCEL, Zeliha Nazan ALPARSLAN   Nurhan DOĞAN, İsmet DOĞAN
12:50-12:55 İki Farklı Zaman Dğerlendirici iki farklı Zamanda Stlyoıd Processlerinin üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ölçümlerinin uyumunun test edilmesinde alternatif uyum yaklaşımları 12:50-12:55 Panel Veri Analizi ve Beyin Göçü Verilerinde Uygulama
  Semra ERDOĞAN, Kaan ESEN, Yüksel BALCI, Sermin TOK, Gülhan TEMEL, Anıl ÖZGÜR   Asena Ayça ÖZDEMİR
12:55-13:00 LMS Yönteminin Uyum İyiliğinin Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması 12:55-13:00 Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında Birey İçi Değişkenlik Katsayısının Büyük Olduğu veya Bilinmediği Durumlarda Örneklem Genişlikleri Hesaplama Adımları
  Batuhan BAKIRARAR, İrem KAR, Atilla Halil ELHAN   Asena Ayça ÖZDEMİR, Elif ERTAŞ, Emine Arzu KANIK
13:00- 13:05 Suda Çözünür N-heterosiklik Karben Komplekslerinin Kanser Hücrelerine Karşı İlaç Potansiyellerinin Eğri Uydurma Yöntemlerinden İnhibe Eden Konsantrasyon (IC50) Değeriyle İncelenmesi* 13:00- 13:05 Farklı Sayıda Gözlem İçeren Veri Setleri İçin En Küçük Kareler Ve Temel Bileşenler Regresyonu Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Şeyma YAŞAR, Mitat AKKOÇ, Tuğba KUL KÖPRÜLÜ, Şaban TEKİN, Saim YOLOĞLU, Sedat YAŞAR   Zeynep TUNÇ, Şeyma YAŞAR, Harika Gözde GÖZÜKARA BAĞ, Saim YOLOĞLU
13:05-14:00 Öğle Yemeği 13:05-14:00 Öğle Yemeği
28.10.2017 Cumartesi
Salon I (Sunum Dili: Türkçe) Salon II (Sunum Dili: Türkçe)
9:00-10:30 Sözlü Bildiriler – VII. Oturum 9:00-10:30 Sözlü Bildiriler – VII. Oturum
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. S. Kenan KÖSE-Doç. Dr. Jale KARAKAYA   Oturum Başkanları: Doç. Dr. İlker ETİKAN-Yrd. Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ
9:00-9:15 Deep Learning ile Yeni Nesil Sekanslama Verilerinde Okuma Kalitelerinin Tahminlenmesi 9:00-9:15 Lojistik Regresyon ve Karar Ağacı Tabanlı Yöntemlerinin Sınıflama Performanslarının Karşılaştırılması.
  Erdal COŞGUN   Yaşar SERTDEMİR, İlker ÜNAL
9:15-9:30 Akademik İstatistiksel Danışmanlık Merkezleri Üzerine Bir İnceleme ve Model Önerisi 9:15-9:30 Dayanıklı regresyon yöntemi (M): Sağlık verisinde bir uygulama
  Bülent ÇELİK, M. Akif BAKIR, M. Yavuz ATA   Suriye ÖZGÜR, Özge ÇAPKAN, Ş. Büşra MERT, Mert İŞERİ, Timur KÖSE, Pembe KESKİNOĞLU, Mehmet ORMAN
9:30-9:45 Internet Tabanlı Sağkalım Olasılığı Hesaplayıcıların Güvenilirliği 9:30-9:45 Logaritmik Doğrusal Modeller ve Uyum Analizinin Birlikte Kullanımı: Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıklarına Uygulanması
  Sinan UZUN, Duygu SAÇAR, M. Akif ÖZTÜRK, P.Fulden YUMUK, Nural BEKİROĞLU   Fisun KAŞKIR KESİN, Veysel YILMAZ
9:45-10:00 İkili Sonuçlu Bağımsız Kappa İstatistiklerinin Homojenlik Testleri İçin Bir R Paketi 9:45-10:00 Yarı En Küçük Kareler Regresyonu
  Muammer ALBAYRAK, Kemal TURHAN, Yasemin YAVUZ, Zeliha AYDIN KASAP   Erdoğan ASAR, Erdem KARABULUT
10:00-10:15 Bulanık Çıkarsama Sistemleri ile Veri Madenciliği Yöntemlerinin Sınıflama Performansının Benzetim Çalışması ile Karşılaştırılması 10:00-10:15 Sürekli Yapıdaki Çoklu Tanı Testleri İçin Birleştirme Yöntemlerinin ROC Eğrisi Analizi Kullanarak Karşılaştırılması
  İrem KAR, Batuhan BAKIRARAR, S. Kenan KÖSE,   Muzaffer BİLGİN, Ertuğrul ÇOLAK
10:15-10:30 Ölçeklerde Yapı Geçerliliğinin Değerlendirilmesi: Faktör Analizi ve Rasch Analizi 10:15-10:30 Bayesian Yöntemi Kullanılarak Tekrarlanan Ölçümlerde Kovaryans Yapısının Modellenmesi
  Funda Seher ÖZALP ATEŞ, Derya GÖKMEN, Atilla Halil ELHAN, Şehim KUTLAY   Mehmet Ziya FIRAT
10:30-10:45 Çay-Kahve Arası 10:30-10:45 Çay-Kahve Arası
10:45-12:00 Sözlü Bildiriler – VIII. Oturum 10:45-11:45 Sözlü Bildiriler – VIII. Oturum
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sıddık KESKİN-Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ-Yrd. Doç. Dr. Sevilay KARAHAN   Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlker ERCAN-Doç. Dr. Yaşar SERTDEMİR-Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİR
10:45-11:00 İkiden Fazla Bağımsız Oran Karşılaştırılması 10:45-11:00 Diyabetik Retinopati Hastalığında, Eksuda Lezyonlarının Tespiti ve Sınıflandırılması
  Soner YİĞİT, Mehmet MENDEŞ    Uğur ŞEVİK 
11:00-11:15 Meta-Analizde Güç Değerlendirmesi  11:00-11:15 Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi ile İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemlerinin İncelenmesi: Sağlık Alanında Bir Uygulama
  Nazlı TOTİK, Zeliha Nazan ALPARSLAN   Sıddık KESKİN
11:15-11:30 Multipl Sklerozlu Hastaların El Yazılarının İstatistiksel Şekil Analizi. 11:15-11:30 Metabolomik Verilerin Sınıflandırılmasında Kısmi En Küçük Kareler Ayırma Analizi Yaklaşımı
  Fatma Ezgi CAN, İlker ERCAN, Güven ÖZKAYA, Özlem TAŞKAPILIOĞLU   Meltem ÜNLÜSAVURAN, Gökmen ZARARSIZ, Funda İPEKTEN, Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Selçuk KORKMAZ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Halef Okan DOĞAN, Vahap ELDEM, Ahmet ÖZTÜRK
11:30-11:45 Meta Analizinde Aykırı Değerlerin Tespiti ve Farklı Varyans Tahmin Yöntemleri İle Değerlendirilmesi 11:30-11:45 Metabolomik biyobelirteçlerinin tespitinde ANOVA-PCA yaklaşımı
  Mutlu UMAROĞLU, Pınar ÖZDEMİR   Funda İPEKTEN, Gökmen ZARARSIZ, Meltem ÜNLÜSAVURAN,Gözde ERTÜRK ZARARSIZ, Selçuk KORKMAZ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Halef Okan DOĞAN, Vahap ELDEM, Ahmet ÖZTÜRK
11:45-12:00 Konvolüsyonel Sinir Ağları ile 3 Boyutlu Ortamda Oluşturulan Örüntülerin Metin Olarak Tanınması   Meta-Analizinde Odds Oranlarının Aşırı Yayılım Sorununa Beta-Binomiyal Model yaklaşımı
  Adem DOĞANER, Cemil ÇOLAK   Mehtap AKÇİL OK
12:00-12:30 Kapanış 12:00-12:30 Kapanış