Başkan'ın Mesajı

Sayın Hocalarım ve Sevgili Meslektaşlarım, 


Tıp ve diğer sağlık bilimleri alanlarında çalışan araştırmacıların, yapmış oldukları çalışmaları etkin ve uygun biçimde planlayabilmesi, yaptığı araştırmaları bilimsel temele oturtabilmesi, başarılı bir biçimde yürütebilmesi, güvenirliği yüksek kararlar verebilmesi için güvenilir verilere, güvenilir istatistiksel yöntemlere ve alanında uzman güvenilir biyoistatistikçilere gereksinimi vardır. Genelde tıp ve diğer sağlık bilimleri gibi önemli çalışma alanlarında kendisine yer bulmuş olan biyoistatistiğin önemi 1920’lerden bu yana her geçen gün artmıştır. Günümüzde biyoistatistik, tıp ve diğer sağlık bilimleri ile ilgili bilimsel çalışmaların vazgeçilmez bir öğesi olmuş ve bu alanda çalışan bilim insanlarının görmesine, duymasına, sezmesine ve karar vermesine önemli derecede katkıda bulunan çok önemli bir bilim alanı konumuna ulaşmıştır. 


Günümüzde, tıp ve diğer sağlık bilimleri alanındaki gözlemsel ve deneysel (klinik) araştırmaların tasarım aşamasından, çözümleme ve karar verme aşamasına kadarki süreçte donanımlı biyoistatistik bilgisine sahip biyoistatistik uzmanına duyulan gereksinim eskisinden çok daha fazladır. Bu çerçevede, tıp fakültelerinin temel tıp bilimleri bölümü içerisinde “temel tıp alanı olarak” 1980’li Yılların başından günümüze dek çalışmalarını sürdüren Biyoistatistik Anabilim Dallarının sorumluluğu kat kat artmıştır.

 
25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan ve bu yıl Biyoistatistik Derneği tarafından düzenlenen "XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi" de bu sorumluluğun bir parçasıdır (kongrenin ilk günü kurslara ayrılmıştır). Bu kongreden beklentimiz; ulusal katılımlı bir kongre olmanın yanı sıra uluslararası katılımlı bir kongre konumuna gelerek, Biyoistatistik alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri görmek, mesleki birikimlerimizi paylaşmak, tartışmak ve bilimsel yayın kalitemizi yükseltmektir. 


Üyesi olmaktan her zaman büyük bir mutluluk ve gurur duyduğum Biyoistatistik topluluğunu ve araştırıcıları bu kongrede bir arada görmek en büyük dileğimdir. Dolayısıyla, Biyoistatistiğe gönül vermiş gerek ülke içinden gerekse ülke dışından tüm bilim insanlarını kongremize davet ederken, düzenleme komitesi adına hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına,
Prof. Dr. Reha ALPAR
Kongre Başkanı